MENU

Generationsskifte for driftsøkonomer

Få styr på skat samt social- og familiejura for en køber af landbrug

Rådgivning om generationsskifte kræver, at du som rådgiver har viden om mange forskellige forhold. Vi sætter fokus på de emner, som har betydning for køberrådgivningen inden for skat, samt social- og familiejura, så du som driftsøkonom kan rådgive dine kunder optimalt.

Målgruppe

Kurset henvender sig til driftsøkonomer, som arbejder med generationsskifte, og som ønsker en indføring i emner inden for skat samt social- og familiejura med betydning for den samlede køberrådgivning. 

Dagens fokus er primært på rådgivning af køber.

Vi vil arbejde med kursets emner på et grundlæggende niveau, som ikke kræver forhåndskendskab.

Kurset er forbeholdt rådgivere i Dansk Landbrugsrådgivning (DLBR).

Udbytte

Du får indsigt i og forståelse for grundlæggende begreber inden for skat ved køb af en landbrugsvirksomhed samt social- og familiejuridiske problemstillinger af særlig relevans for en køber. Du bliver dermed i stand til at kunne identificere evt. problemstillinger, som kræver behov for ekspertviden.

Du bliver – med andre ord – (endnu) bedre til at afdække behovet for evt. at bringe dine kolleger i spil med deres ekspertviden, så I sikrer en samlet rådgivning, som er optimal for kunden.

Efter kurset

 • Har du et fundament af grundlæggende viden om skattemæssige forhold af betydning for købere.  
 • Har du kendskab til nogle helt centrale momsmæssige spørgsmål ved generationsskifte.
 • Ved du, hvilke social- og familiejuridiske forhold du skal have med i dine overvejelser, når du rådgiver om generationsskifte overfor en køber.
 • Ved du, hvad du skal være opmærksom på, så du kan søge ekspertviden om forskellige problemstillinger afledt af generationsskiftet til gavn for kunden.

Form og indhold

Dagen består af teoretiske indlæg og eksempler, som belyser de praktiske problemstillinger.

Vi arbejder med:

 • Købers skattemæssige forhold
 • Socialjura
 • Familiejura
 • Dødsbo
 • Moms

Undervisere

 • Jane K. Bille, Senior Tax Manager, SEGES, Jura & Skat
 • Jacob Kunø Christensen, moms- og afgiftsspecialist, SEGES, Jura & Skat
 • Maria Louise Dahl Thyssen, specialkonsulent, SEGES, Jura & Skat

Pris

kr. 4.800 (ekskl. moms)

Pris for to kurser
Prisen for at deltage i både dette kursus og i kurset Generationsskifte – udvalgte problemstillinger d. 9. december er kr. 8.000 (ekskl. moms) for begge kurser.

Deltager du på Generationsskifte – udvalgte problemstillinger d. 9. december, kan du booke overnatning på Montra Hotel Sabro Kro. Ved booking oplys venligst, at du deltager på kurset, herved opnår du rabat. Overnatning er ikke inkluderet i kursusprisen.

Obligatorisk efteruddannelse for

for statsautoriserede og registrerede revisorer
Kurset giver ingen obligatoriske efteruddannelsestimer, da kurset afholdes på et grundlæggende niveau.

Tilmeldingsinfo

Tilmelding er bindende fra 1. november 2021.

Kurset gennemføres ved min. 15 deltagere.

Retten til at aflyse kurset forbeholdes, hvis der er færre end 15 tilmeldte ved tilmeldingsfristens udløb 1. november 2021.

Andre relevante kurser

Se også kurset Generationsskifte – udvalgte problemstillinger d. 9. december.

Kurset er for skatterådgivere og driftsøkonomer, som har erfaring med rådgivning om generationsskifte. Vi sætter fokus på udvalgte problemstillinger vedr. skat og moms, som f.eks. selskaber, succession, vurderinger og optimeringsmuligheder.

Fakta om kurset

Startdato:   8. december 2021
Frist:   24. november 2021
Adresse:   Montra Hotel Sabro Kro
Viborgvej 780
8471 Sabro
Pris:  4.800 kr. (ekskl. moms)

Tilmeld dig her Hent programmet her

Tilmeld dig kurset

Luk

Start din søgning her

 • Søgning gav ingen resultater, prøv igen