MENU
Regnskaber

Akademifag: Personalejura

På akademifaget personalejura får du et kompetenceløft til at forebygge og løse arbejdsretlige problemstillinger mellem virksomheder og medarbejdere.

Målgruppe

Faget er for såvel assistenter i DLBR som andre medarbejdere, der arbejder med arbejdsretslige forhold i landbrugsvirksomheder. 

Indhold og form

Vi arbejder med følgende emner:

 • kollektiv arbejdsret
 • individuel arbejdsret
 • dansk arbejdsret i et internationalt perspektiv
 • juridisk metode og informationssøgning

Kurset består af 8 undervisningsdage, en kort projektopgave samt en mundtlig eksamen på 30 minutter. Undervisningen er i høj grad dialog-baseret med udgangspunkt i cases og øvelsesopgaver.

Du skal påregne en del tid til at læse pensum og forberede dig mellem kursusdagene. Faget giver 10 ECTS-point og udbydes i samarbejde med Erhvervsakademi Midt Vest.

Læringsmål

Viden og forståelse

Du skal:

 • inden for det ansættelsesretlige område have udviklingsbaseret viden om personalejuridisk praksis og central anvendt teori og metoder
 • kunne forstå retsgrundlaget for et ansættelsesforhold og forstå praksis på det arbejdsretlige område
 • have kendskab til udviklingen inden for det arbejdsretlige område

Færdigheder

Du skal:

 • anvende centrale faglige metoder og redskaber, så du kan varetage jobfunktioner inden for HR og ledelsesområdet med ansvar for at behandle ansættelsesretlige spørgsmål
 • vurdere ansættelsesretlige praksisnære problemstillinger og kunne opstille og vise løsningsmuligheder, hvor de ansættelsesretlige konsekvenser er medindregnet
 • formidle praksisnære problemstillinger og løsningsmuligheder inden for det ansættelsesretlige område til relevante samarbejdspartnere i og uden for egen organisation.

Kompetencer

Du skal:

 • kunne håndtere centrale afgrænsede situationer inden for det arbejdsretlige felt
 • kunne orientere dig i forhold til den udvikling, der sker inden for området
 • kunne anvende de arbejdsretlige regler ved ansættelse, under ansættelsen og ved ansættelsesforholdets ophør
 • have kendskab til reglerne om ansættelse i henhold til lov, kollektiv overenskomst og individuel aftale
 • kunne deltage i fagligt og organisatorisk samarbejde om ansættelsesretlige forhold med en professionel tilgang
 • i strukturerede sammenhænge og forskellige læringsmiljøer kunne tilegne dig ny viden, færdigheder og kompetencer inden for området og derigennem udvikle egen praksis i det personalejuridiske arbejde.

Underviser

Søren Ole Nielsen, advokat, DAHL Advokatfirma

Pris

10.900 kr. (ekskl. moms) pr. deltager. Minimum 14 deltagere. Mange deltagere vil være berettiget til at søge tilskud - læs mere på svu.dk


Kurset er ikke datosat

Er du interesseret i kurset? Tag kontakt til os - så giver vi dig besked, når vi er klar med nye datoer.

Send mail

Kontakt

Elin Aarestrup Sørensen
Elin Aarestrup Sørensen
Konsulent, Uddannelse
Education

SVU

Hvis du er berettiget til SVU er det muligt at opnå økonomisk støtte til efter- eller videreuddannelse. 
Læs mere her

er du interesseret i faget?

Kontakt Elin Aarestrup Sørensen, uddannelseskonsulent, SEGES

Luk

Start din søgning her

 • Søgning gav ingen resultater, prøv igen