MENU
Samtale om grovfoder i kvægstald

Sektorbestyrelser

Sektorbestyrelserne i SEGES skal sikre, at landmændenes ønsker bliver hørt, så den faglige viden, der kommer ud af SEGES’ arbejde, bliver så praksisnært og målrettet som muligt. Det handler med andre ord om, at alle udviklings- og innovationsaktiviteter i sidste ende skaber effekt og ikke mindst værdi på bundlinjen for den enkelte landmand.
Bestyrelserne prioriterer, definerer og bestiller de udviklingsopgaver, der skal løses i SEGES. De tegner også de strategiske linjer og udvælger indsatsområder for de enkelte fagområder.

Bestyrelserne repræsenterer brugerne og er på den måde en afgørende del af SEGES. Medlemmerne er primært folkevalgte, men i den nye SEGES-organisering har rådgivningen fået en større rolle, så der nu også er DLBR-repræsentanter i alle bestyrelser.

Herunder kan du læse mere om den enkelte bestyrelse og dens medlemmer.

Under hver sektor finder du også den pågældende sektors strategi 2021-2023.


Planteproduktion

Bestyrelsen er sammensat af medlemmer fra Landboforeningerne, Familielandbruget, Sektionen for Større Jordbrug, DLBR, en fælles repræsentant fra Frøsektionen, Danske Sukkerroedyrkere, Danske Kartofler og Dansk Gartneri, samt en observatør fra L&F, Kvæg.
Gå til sektorbestyrelsen

Økonomi & Virksomhedsledelse

Økonomi & Virksomhedsledelse er det samlende organ for alle faglige forhold, der vedrører økonomi og virksomhedsledelse i landbruget.
Gå til sektorbestyrelsen

Kvæg

Landbrug & Fødevarer, Kvægs sektorbestyrelse er sammensat af medlemmer fra Kødbranchens Fællesråd, Mejeriforeningen, Viking Danmark, DLBR, L&F, Landboforeningerne og Familielandbruget samt Dansk Kødkvæg og Økologi.
Gå til sektorbestyrelsen

Økologi

Bestyrelsen for Økologisektionen arbejder for at varetage de økologiske landmænds erhvervspolitiske interesser og at synliggøre de økologiske landmænds ønsker og holdninger i relevante fora nationalt og internationalt.
Gå til sektorbestyrelsen

Svineproduktion

Sektorbestyrelsen i Landbrug & Fødevarer Svineproduktion består af ti valgte medlemmer – ni svineproducenter og en landbrugsrådgiver.
Gå til sektorbestyrelsen
Luk

Start din søgning her

  • Søgning gav ingen resultater, prøv igen