MENU
Samtale om grovfoder i kvægstald

Corporate Social Responsibility

SEGES er sat i verden for at skabe nye muligheder og løse de udfordringer, som landbrugserhvervet står over for. Det er derfor vigtigt for hele vores ageren, at vi evner at forene hensyn til samfundsansvar og hensyn til erhvervets behov og udfordringer. 

Vores forretningsstrategi bygget på, at vi vil fremme vækst i balance og dermed en bæredygtig vækst i landbrugserhvervet gennem innovation, service og kommercielle aktiviteter. SEGES skaber løsninger, som bidrager til, at vækst i erhvervet kan ske samtidig med, at vi har en høj international standard for dyrevelfærd, miljø og hensyn til det omgivende samfund.

Samlet set har dansk landbrug en produktion, hvor miljø- og klimabelastning per produceret enhed rangerer blandt de laveste i verden. Dette er muliggjort via en vedholdende udviklings- og forsøgsindsats i et tæt samarbejde mellem SEGES, forskningen og erhvervet. Resultaterne er efterfølgende realiseret via rådgivning og godt landmandskab. 

Klimaforandringer
Klimaforandringerne betyder, at Danmark kommer til at ligge endnu mere gunstigt klimamæssigt i forhold til at dyrke planteafgrøder. SEGES vil udøve sit ansvar over for både den danske, den europæiske og for verdenssamfundets befolkning, ved at være blandt de fremmeste til at udnytte denne situation positivt. 

Ovenstående kan opnås ved at udnytte jordens dyrkningspotentiale endnu bedre - ved eksempelvis at udnytte solens energi i en længere del af sæsonen til at producere både mere biomasse og også mere bæredygtigt.

Dette forsøges opnået ved at bygge på den nyeste viden, hvor udvikling af nye afgrødemønstre og sædskifter vil kunne resultere i længere vækstsæson, større biomasse og mindre udledning. Ligesom Danmark er lykkedes med at afkoble vækst fra CO2-emission, vil vi bruge ny viden til fortsat at forbedre den samlede ressourceudnyttelse. 

SEGES ønsker bæredygtige løsninger
SEGES ønsker i samspil med Landbrug & Fødevarer aktivt at understøtte løsninger, som kan fremme såvel den økologiske produktion, som en intensiv bæredygtig udvikling af den konventionelle produktion. I SEGES' Strategi 2018 har vi således konkret målsat, at vi vil:

  • Udvikle og formidle viden, som styrker bæredygtighed gennem en ressourceeffektiv og intensiv produktion under hensyntagen til miljø, natur og dyrevelfærd. 
  • Sikre faglig udvikling og viden, der skaber og udvikler muligheder for erhvervet i overensstemmelse med forbrugernes adfærd og samfundets ønsker.

Et væsentligt fokusområde er at igangsætte en række tiltag, som sigter på at finde nye løsninger i forhold til natur og miljø og herunder virkemekanismer og metoder, som forener en intensiv produktion med en bæredygtig udvikling af landbrugsproduktionen og høj standard for dyrevelfærd.

Større fokus på arbejdsmiljøet
SEGES ønsker også at prioritere arbejdet med at forebygge arbejdsulykker, både i landbruget og egen virksomhed. Vi følger og arbejder aktivt med information og kampagner for at nedbringe antal dødsulykker og andre alvorlige ulykker på bedrifterne. Tilsvarende er det vores politik, at vi vil have et fysisk og psykisk sundt arbejdsmiljø for vores egne medarbejdere. 

SEGES bor til leje i bygninger med et betydeligt antal lejere, hvorfor vi ikke har bestemmende indflydelse på vores ejendomme eller det selskab, som administrerer og servicerer vores faciliteter. Vi har derfor ikke en specifik politik for leverandørstyring, men understøtter og motiverer til at udbygge bæredygtige tiltag fra udlejers side. 

Kompetente medarbejdere er SEGES' vigtigste ressource. En del af vores CSR-politik er derfor, at vi prioriterer højt, at vi kan tiltrække, fastholde og udvikle de bedste medarbejdere. Derfor er god personale- og forrentningsmæssig ledelse et prioriteret fokusområde, og det er vores politik, at vi ønsker at fremme et attraktivt arbejdsmiljø med gode udviklingsmuligheder for vores medarbejdere. 

Luk

Start din søgning her

  • Søgning gav ingen resultater, prøv igen