MENU
18. november 2021

Forskning og udvikling til landbruget placeres i nyt selskab: SEGES Innovation P/S

Udvikling på landbrugsområdet sker fra 1. januar 2022 i sin egen udviklingsvirksomhed, SEGES Innovation P/S.

 

Opgaven med den grønne omstilling og bæredygtig udvikling af landbrugserhvervet er stor, og landbruget og landmanden skal også fremover have den stærkeste faglige viden og de mest bæredygtige løsninger at arbejde ud fra.    

Fra 1. januar 2022 kommer innovationsarbejdet til at ske fra det nye selskab SEGES Innovation P/S, som stiftes af Landbrug & Fødevarer. 

Ændringerne sker for at understrege, at de offentligt støttede forsknings- og udviklingsprojekter gennemføres uafhængigt af erhvervspolitiske interesserer. 

-Vi ønsker, at det også fremadrettet er hævet over enhver tvivl, at der arbejdes uafhængigt med forskning, innovation og udvikling til landbrugserhvervet, siger Flemming Nør-Pedersen, som er konstitueret adm. direktør i Landbrug & Fødevarer. 

SEGES Innovation P/S’s opgave vil være at levere viden og udvikling til primærproduktionen, det vil sige indenfor landbrugs- og fødevarefaglige emner som for eksempel planteproduktion, husdyrproduktion, miljø, klima og bioøkonomi/bioenergi, cirkularitet og biodiversitet. 

-Her har vi i Danmark helt unikke kompetencer for praksisnær forskning og udvikling til primærproduktionen, som ikke kan undværes, hverken af landbruget eller af det samfund, som stiller krav til bæredygtig udvikling og udledning af færre klima-gasser fra det praktiske landbrug, siger Flemming Nør-Pedersen. 

-Vi vurderer, at SEGES Innovation P/S som en privat, uafhængig forsknings- og innovationsvirksomhed har optimale muligheder for at indgå i samarbejder og partnerskaber og opnå finansiering til at skabe den innovation og viden, der er brug for til den grønne omstilling i landbruget, siger Flemming Nør-Pedersen.

Samarbejde med nationale og internationale universiteter, forskere og virksomheder om faglige løsninger til landbruget vil fortsætte uændret i regi af SEGES Innovation P/S.  

Der er afdelinger, der bliver i Landbrug & Fødevarer – det er for eksempel Veterinær- og Kvalitetsforhold, Skat, Erhvervsjura og sekretariaterne for LandboUngdom og 4H.

 

Fakta  

  • SEGES’ nuværende faglige forsknings- og udviklingsprojekter overflyttes til SEGES Innovation og fortsætter uændret. Landmænd og landbrugsrådgivere via DLBR kan som altid trække på viden og værktøjer. 

  • SEGES Innovation P/S etableres som en nonprofit virksomhed 

  • En fond ejer A-aktierne og dermed alle stemmerettighederne i SEGES Innovation P/SLandbrug & Fødevarer har B-aktierne og ingen stemmerettigheder 

  • Flertallet af fondens bestyrelse er uafhængigt af Landbrug & Fødevarer. Fondens bestyrelse skal sikre, at forskningen og udviklingen i SEGES Innovation sker uafhængigt. 

  • Fonden nedsætter SEGES Innovations bestyrelse, som skal bestå af et flertal af uafhængige medlemmer.   

  • 531 medarbejdere* i det nuværende SEGES bliver en del af SEGES Innovation P/S - det er blandt andet de nuværende innovationsafdelinger HusdyrInnovation, Miljø- og PlanteInnovation. 155 medarbejdere* bliver i Landbrug & Fødevarer. Det drejer sig bl.a. om afdelingerne Erhvervsjura, Skat og Veterinær- & Kvalitetsforhold, som ikke primært arbejder med forskning og udvikling, samt ungdomsorganisationerne 4H og LandboUngdom. *Tallet dækker over heltids-, deltidsansatte og studentermedhjælpere og er således ikke omregnet til fuldtidsansatte. 

  

  

 Pressekontakt: 33 39 45 20. 

 

 

Luk

Start din søgning her

  • Søgning gav ingen resultater, prøv igen