MENU
25. november 2021

Gylle giver gode gevinster i biogasproduktionen

Der er meget godt at sige om gylle. Gylle er nemlig blevet en mere attraktiv råvare til bio-gasproduktion. I hvert fald hvis man kigger nærmere på det nye direktiv for vedvarende energi (VE-direktiv), som blev implementeret denne sommer. SEGES opfordrer landmænd, der leverer gylle til biogasanlæg, til at være opmærksomme – så kan landbruget nemlig få godskrevet klimaeffekten af den afgassede husdyrgødning.
Gylle er blevet en mere attraktiv råvare til biogasproduktion. I hvert fald hvis man kigger nærmere på det nye direktiv for vedvarende energi (VE-direktiv), som blev implementeret i sommeren 2021.
Gylle er blevet en mere attraktiv råvare til biogasproduktion. I hvert fald hvis man kigger nærmere på det nye direktiv for vedvarende energi (VE-direktiv), som blev implementeret i sommeren 2021.

Et nyt og opdateret direktiv for vedvarende energi (VE-direktivet) blev denne sommer en realitet. Det nye direktiv skal regulere brugen af vedvarende energi i transport- og energisektorerne i hele Europa. Direktivet sætter konkrete mål for, hvornår energien kan betegnes som bæredygtig. Men direktivet har også gjort gylle mere favorabelt, når det kommer til gode råvarer i biogasproduktion. I det nye direktiv har man nemlig justeret måden, hvorpå man beregner klimaaftrykket energiprodukter som for eksempel biogas på.

-  Med det nye direktiv belønner man nu en forbedret håndtering af husdyrgødning, når gylle sendes gennem et biogasanlæg. Direktivet giver energiproducenten mulighed for at blive godskrevet for den reducerede metanemission fra gården, når man skal dokumentere drivhusgasemissionen i VE-direktivet, siger Lars Villadsgaard Toft, der er bioøkonomichef i SEGES.

Helt konkret betyder det, at biogasproducenten kan bruge en bonus på - 45 g CO2-e/MJ husdyrgødning, der afgasses og omdannes til biogas. Med den nye regnemetode går biogas fra gylle fra at have en drivhusgasreduktion på tidligere 81 % til en reduktion på 179 %. Til sammenligning har biogas produceret fra majs kun en drivhusgasreduktion på 41% 

Øget værdi i transportsektoren 
Den nye bonus for drivhusreduktion kan kun bruges af biogasproducenten, som skal deklarere produktet under en af de såkaldte Frivillige Ordninger, som er det certificeringssystem, der følger det nye VE-direktiv, og som er anerkendt af EU-kommissionen. 

Certificeringen dokumenterer, at den producerede biogas opfylder VE-direktivets krav for bæredygtighed. Derudover bliver der næste år introduceret reduktionskrav i transportsektoren i stedet for krav om iblanding.

-  De nye reduktionskrav i transportsektoren betyder, at drivhusgasreduktionen pludselig er blevet vigtigere. Hvor det tidligere var nok, hvis energiproduktet blot over-holdt minimumskravene i til biobrændstoffer, er der nu opstået en markedsefterspørgsel efter energiprodukter med så høj en drivhusgasreduktion som muligt.  På den måde er der kommet en øget værdi i transportsektoren af at bruge biogas baseret på husdyrgødning, fordi drivhusgasreduktionen er langt større end alle andre alternative produkter, lyder det fra Lars Villadsgaard Toft.

Vigtigt for landmanden at være opmærksom 

Selvom man nu kan indregne klimaeffekten ved afgasning i VE-direktivet, er der fortsat mulighed for, at biogasanlæggene, landmændene og deres aftagervirksomheder kan drage nytte af fordelene ved at få afgasset husdyrgødning. Effekten bliver nemlig både godskrevet i landbrugssektoren i det nationale drivhusgasregnskab samtidig med, at effekten også kan godskrives på et produkt – fx mælken eller grisekødet, som landmanden producerer. Det kræver dog, at man som leverandør af husdyrgødning til et biogasanlæg sikrer sig, at biogasanlægget ikke sælger klimareduktionen fra stalden udenfor de markeder, der er reguleret af VE-direktivet, da effekten kun kan tælles med på et produkt. 

-  Som landmand skal man aftalemæssigt sikre sig, at man har råderetten over drivhusgasreduktionen på gården. Samarbejdet og den gode dialog er rigtig vigtig her, så man får en aftale skruet optimalt sammen for alle parter. Man skal jo forholde sig til, hvor og hvordan man bruger effekten bedst, så landbrug og biogasbranchen sammen får skabt den største gevinst af de nye muligheder i direktivet, siger Lars Villadsgaard Toft.

 

Luk

Start din søgning her

  • Søgning gav ingen resultater, prøv igen