MENU
Samtale mellem konsulenter

Afgangsprojekt  - akademiuddannelsen i ledelse

Afgangsprojektet er et forløb over ca. 5 måneder, der afslutter akademiuddannelsen i ledelse. Projektet er et obligatorisk fag på uddannelsen. For at kunne gå til eksamen i dit afgangsprojekt, skal du have bestået fag - som del af uddannelsen - svarende til 50 ECTS-point.

Med et afsluttet afgangsprojekt har du hele akademiuddannelsen i ledelse som viser, at du nu er i stand til på et teoretisk og metodisk grundlag at løse praksisnære og komplekse ledelsesmæssige problemstillinger.

Sådan arbejder vi

Fagets omdrejningspunkt er deltagernes arbejde med egne projekter. Du definerer selv problemformuleringen i dit projekt i samarbejde med din vejleder. Du skal inddrage teoretisk materiale fra minimum tre ud af de fem fag, du har gennemført som del af uddannelsen. 

Der afholdes enkeltstående undervisningsdage som del af afgangsprojektet. Undervisningen har indledningsvis fokus på at styrke deltagernes metodiske forudsætninger for at lykkes med deres projekter - derudover består undervisningen af almindelig vejledning, aktiviteter mellem deltagerne og sparring og coaching i grupper.

Eksamen og ECTS-point

Faget afsluttes med en mundtlig eksamen, som tager udgangspunkt i det skriftlige afgangsprojekt. Det skriftlige afgangsprojekt har et omfang på maksimum 25 normalsider Der gives en samlet karakter efter 7-trinsskalaen. Den skriftlige del indgår med 2/3 vægt. Afgangsprojektet giver 10 ECTS-point.

Mere information

Det er meget vigtigt, at du afslutter afgangsprojektet maksimum seks år efter, du har taget uddannelsens første fag.

Du kan læse mere om afgangsprojektet på Erhvervsakademi Aarhus' hjemmeside.

Tilmelding

Hvis du ønsker at tilmelde dig, så kontakt Elin Aarestrup Sørensen, SEGES Akademi
Fagligt ansvarlig

Elin Aarestrup Sørensen
Elin Aarestrup Sørensen
Konsulent, Uddannelse
Education

I samarbejde med

Erhvervsakademi Aarhus Læs mere her

Ønsker du at tilmelde dig eller har du spørgsmål?

- så send en mail til Elin Aarestrup Sørensen, SEGES Akademi

Luk

Start din søgning her

  • Søgning gav ingen resultater, prøv igen