MENU

Bæredygtig  Udvikling i landbruget

Optimering? Sund fornuft? Hvad kalder du det? Her hos SEGES, kalder vi det bæredygtig udvikling i landbruget. 

I SEGES ser vi bæredygtig udvikling som en proces, hvor det meste på bedriften har en betydning for virksomhedens samlede bæredygtighed.

I bæredygtighedsprocessen er der tre bæredygtige bundlinjer – den økonomiske, den sociale og den miljømæssige.

Fremdrift og balance i de tre bundlinjer er fundamentet for en sund og levedygtig landbrugsvirksomhed, som også står stærkt i fremtiden.

Vi tror på, at bæredygtig udvikling er for alle uanset produktionsform og størrelse

Derfor arbejder vi på at skabe løsninger, de fleste kan være med på.

Følg med her og find inspiration for den bæredygtige udvikling i landbruget. 

Miljømæssige bundlinje

På den miljømæssige bundlinje ser vi på, hvordan bedriften påvirker miljøet. 

Der er ingen enkle og hurtige løsninger. 

Derfor er vores fokus er at producere den viden og de værktøjer, der kan gøre en reel og målbar forskel hos den enkelte landmand.

Vi ser hele vejen rundt om bedriften for at finde områder, hvor der kan gøres en forskel. 

Altså undersøger vi alt fra biodiversitet og natur til vandkvalitet.

Sociale bundlinje

På den sociale bundlinje fokuserer vi på de menneskelige sammenhænge og relationer, som bedriften og landmanden indgår i.

Det er lige fra de interne relationer i virksomheden til forholdet til omgivelserne, så livskvaliteten øges hos alle.

Faktorerne for den sociale bundlinje er nemme at beskrive og udpege, men de er svære at måle på.

Men vi ved, at alt fra medarbejdernes ansættelsesforhold til åbenhed om produktionsforhold kan påvirke virksomhedens omdømme i samfundet.

Og et godt omdømme giver stærk social kapital.

Økonomiske bundlinje

Fundamentet i enhver virksomhed er økonomien – indtægterne skal være større end udgifterne.

Derfor vil vi hjælpe landmanden til at sikre sin bedrifts økonomiske robusthed, så der er mindre spild og større merværdi. 

I bæredygtighedsregnskabet handler den økonomiske bundlinje også om ledelse og strategi, så vi fokuserer også på at styrke landmanden som leder.

Bedriften er en virksomhed, og landmanden er virksomhedsejeren.

Podcasts

Her kan du høre podcasts og få ny inspiration og viden om bæredygtigt landbrug. 

Hør podcasts

Videoer

Her kan du se en række korte videoer, der præsenterer landmænd med spændende tanker om og inspirerende idéer til bæredygtigt landbrug. 
Se videoer

Inspirationskatalog

Bliv inspireret! Læs her, hvordan andre landmænd og fødevareproducenter arbejder bæredygtigt på alle muligheder måder og på kryds og tværs af den danske landbrugs- og fødevareklynge. 
Se inspirationskataloget

Arikler om bæredygtighed


Forum for Bæredygtig Finans har fremlagt sine 20 anbefalinger - her debatterer Forums formand Anders Eldrup med FOrum-deltagerne Connie Hedegaard og Finans Danmarks direktør Ulrik Nødgaard, hvordan finanssektoren kan støtte op om den bæredygtige omstilling. Jakob Lave, SEGES, har også været med i Forum for Bæredygtig Finans. 
 

Anbefaling: Øget fokus på finansiering af bæredygtig landbrugsdrift

Finans Danmarks Forum for Bæredygtig Finans er netop kommet med 20 anbefalinger til, hvordan den finansielle sektor skal bidrage til den bæredygtige omstilling. SEGES har siddet med i Forum, og to af de 20 anbefalinger handler om landbrug.

Læs mere.

     

Ejnar Schultz, direktør i SEGES
 

Dansk landbrugs bæredygtighed er attraktiv at investere i

Den globale fokus på bæredygtighed vokser. Historisk har mange i og omkring vores erhverv haft en tendens til at sætte lighedstegn mellem bæredygtighed og miljø/klima, som selvfølgelig også er meget tunge elementer i vurderingen af landbrugets bæredygtighed.

     

 
 

Foderprotein fra gylle kan gøre dansk landbrug mindre afhængig af indkøbt soja

Landbruget mangler bæredygtigt produceret protein – primært til dyrefoder. Gennem et nyt forskningsprojekt visualiseres en win-win løsning, som både sikrer en proteinforsyning med et langt lavere CO2-aftryk og samtidig gør danske landmænd mindre afhængige af at indkøbe eksempelvis soja.

Læs mere.

     

Gylleanlæg 
 

Nyt projekt vil optimere på biogas og nedbringe klimagasudledningen fra svinegylle

Hurtig udslusning af gylle fra svinestalde kan være en af de lavthængende frugter, som nedbringer Danmarks udledning af klimagasser. Et nyt projekt skal afdække det reelle potentiale og udfordringerne for landmændene. 

Læs mere.

     

Stort potentiale for energibesparelser i dansk landbrug  
 

Stort potentiale for energibesparelser i dansk landbrug

Efter en målrettet kampagne fra Energistyrelsen har 40 pct. af bedriftsejerne handlet på opfordringen og søgt rådgivning om moderne staldbelysning og -ventilation. 

Læs mere.

     

Hjemmedyrkede mikroalger           
 

Hjemmedyrkede mikroalger kan være fremtidens bæredygtige foderprotein

I fremtiden skal forsyningen af proteinfoder til landbruget, som nu i høj grad er baseret på importeret soja, kunne erstattes af foderprotein fra danskdyrkede mikroalger.

Læs mere.

     

 

Danmark på bæredygtighedstoppen

Danmark er nummer 2 på en netop offentliggjort liste over de lande i verden, som er nået længst med at implementere FN’s verdensmål, der samlet skal skabe en mere bæredygtig verden. 

Læs mere.

 

 


Luk

Start din søgning her

  • Søgning gav ingen resultater, prøv igen