MENU
Vækst med bæredygtighed - topbanner

Vækst med bæredygtighed

Vi søger dig, som gør noget bæredygtigt!

SEGES retter de kommende år projektøren mod vækst igennem bæredygtige initiativer i dansk landbrug og fødevareproduktion. Vores fokus er at finde bæredygtige tiltag, der både tilgodeser miljøet, økonomien og de sociale forhold omkring bedriften og produktionen.  

Det er vores mål at komme til at kende de bedste ideer og derefter sprede dem på kryds og tværs af landet. Vi vil derfor meget gerne høre fra dig, som allerede arbejder med bæredygtige processer – stort som småt, skævt eller lineært – alt har interesse.

Vi tester og udbreder

Hvor det er muligt, tester vi nogle af de initiativer, som har potentiale til at blive bredt ud på tværs af forskellige landbrug. Desuden vil vi afdække uudnyttede potentialer inden for deleøkonomi og cirkulær økonomi hos danske landmænd. 

Målet med at udbrede de mest givende initiativer er at bidrage til en øget konkurrencekraft i dansk landbrug generelt. 

Jeg håber, du vil kontakte mig med din historie via mail eller telefon her på siden. 

Kristian Skov
Kristian Skov
Afdelingsleder
Kompetencer & Vækst, Forretning & Implementering
T: +45 8740 5580

Podcasts

Her kan du høre podcasts og få ny inspiration og viden om bæredygtigt landbrug. 

Hør podcasts

Videoer

Her kan du se en række korte videoer, der præsenterer landmænd med spændende tanker om og inspirerende idéer til bæredygtigt landbrug. 
Se videoer

Inspirationskatalog

Bliv inspireret! Læs her, hvordan andre landmænd og fødevareproducenter arbejder bæredygtigt på alle muligheder måder og på kryds og tværs af den danske landbrugs- og fødevareklynge. 
Se inspirationskataloget

Bæredygtige nyheder fra andre marker og markeder:


 
 

Foderprotein fra gylle kan gøre dansk landbrug mindre afhængig af indkøbt soja

Landbruget mangler bæredygtigt produceret protein – primært til dyrefoder. Gennem et nyt forskningsprojekt visualiseres en win-win løsning, som både sikrer en proteinforsyning med et langt lavere CO2-aftryk og samtidig gør danske landmænd mindre afhængige af at indkøbe eksempelvis soja.

Læs mere.

     

Gylleanlæg 
 

Nyt projekt vil optimere på biogas og nedbringe klimagasudledningen fra svinegylle

Hurtig udslusning af gylle fra svinestalde kan være en af de lavthængende frugter, som nedbringer Danmarks udledning af klimagasser. Et nyt projekt skal afdække det reelle potentiale og udfordringerne for landmændene. 

Læs mere.

     

Stort potentiale for energibesparelser i dansk landbrug  
 

Stort potentiale for energibesparelser i dansk landbrug

Efter en målrettet kampagne fra Energistyrelsen har 40 pct. af bedriftsejerne handlet på opfordringen og søgt rådgivning om moderne staldbelysning og -ventilation. 

Læs mere.

     

Hjemmedyrkede mikroalger           
 

Hjemmedyrkede mikroalger kan være fremtidens bæredygtige foderprotein

I fremtiden skal forsyningen af proteinfoder til landbruget, som nu i høj grad er baseret på importeret soja, kunne erstattes af foderprotein fra danskdyrkede mikroalger.

Læs mere.

     

 

Danmark på bæredygtighedstoppen

Danmark er nummer 2 på en netop offentliggjort liste over de lande i verden, som er nået længst med at implementere FN’s verdensmål, der samlet skal skabe en mere bæredygtig verden. 

Læs mere.

Følg vores arbejde med bæredygtig vækst

Følg os på 

Facebook    Økonomi og ledelse i landbruget

Luk

Start din søgning her

  • Søgning gav ingen resultater, prøv igen