MENU

Bæredygtig  Udvikling i landbruget

Optimering? Sund fornuft? Hvad kalder du det? Her hos SEGES, kalder vi det bæredygtig udvikling i landbruget. 

I SEGES ser vi bæredygtig udvikling som en proces, hvor det meste på bedriften har en betydning for virksomhedens samlede bæredygtighed.

I bæredygtighedsprocessen er der tre bæredygtige bundlinjer – den økonomiske, den sociale og den miljømæssige. 

Fremdrift og balance i de tre bundlinjer er fundamentet for en sund og levedygtig landbrugsvirksomhed, som også står stærkt i fremtiden. Vi tror på, at bæredygtig udvikling er for alle uanset produktionsform og størrelse. Derfor arbejder vi på at skabe løsninger, de fleste kan være med på.

Følg med her og find inspiration for den bæredygtige udvikling i landbruget. 

Miljømæssige bundlinje

På den miljømæssige bundlinje ser vi på, hvordan bedriften påvirker miljøet. Der er ingen enkle og hurtige løsninger. Derfor er vores fokus er at producere den viden og de værktøjer, der kan gøre en reel og målbar forskel hos den enkelte landmand. 

Vi ser hele vejen rundt om bedriften for at finde områder, hvor der kan gøres en forskel. Altså undersøger vi alt fra biodiversitet og natur til vandkvalitet.

Sociale bundlinje

På den sociale bundlinje fokuserer vi på de menneskelige sammenhænge og relationer, som bedriften og landmanden indgår i. Det er lige fra de interne relationer i virksomheden til forholdet til omgivelserne, så livskvaliteten øges hos alle.

Faktorerne for den sociale bundlinje er nemme at beskrive og udpege, men de er svære at måle på. Men vi ved, at alt fra medarbejdernes ansættelsesforhold til åbenhed om produktionsforhold kan påvirke virksomhedens omdømme i samfundet. Og et godt omdømme giver stærk social kapital.

Økonomiske bundlinje

Fundamentet i enhver virksomhed er økonomien – indtægterne skal være større end udgifterne. Derfor vil vi hjælpe landmanden til at sikre sin bedrifts økonomiske robusthed, så der er mindre spild og større merværdi. 

I bæredygtighedsregnskabet handler den økonomiske bundlinje også om ledelse og strategi, så vi fokuserer også på at styrke landmanden som leder. Bedriften er en virksomhed, og landmanden er virksomhedsejeren.


Publikation: Vækst med bæredygtighed

Bliv klogere på bæredygtighed!

Læs hvordan andre landmænd og fødevareproducenter arbejder bæredygtigt på kryds og tværs af den danske landbrugs- og fødevareklynge. Se inspirationskataloget

Der kan være god økonomi i omlægning til naturarealer

Udtagning af arealer med lav dyrkningsværdi kan være en gevinst for både naturen og din økonomi.
Læs mere

Podcasts

Her kan du høre podcasts og få ny inspiration og viden om bæredygtigt landbrug. 

Hør podcasts

Win-win for både naturen og markdriften

Morten Rasmussen er ansvarlig for markdriften på Julianelyst Gods, mens kollegaen Jacob Nørgaard Larsen er ansvarlig for natur- og vildtplejen.

Læs mere
Selvforsynende med Miscanthus

Videoer

Her kan du se en række korte videoer, der præsenterer landmænd med spændende tanker om og inspirerende idéer til bæredygtigt landbrug. 
Se videoer

 

 

 Luk

Start din søgning her

  • Søgning gav ingen resultater, prøv igen