MENU
Frilandsgrise

Foderspild i økologisk svineproduktion

Et nyt projekt skal øge produktionen af økologiske slagtesvin med minimum 40 pct. inden udgangen af 2018 ved at reducere foderspildet. 
Søerne fodres ofte med melfoder, som let blæser væk.
Søerne fodres ofte med melfoder, som let blæser væk.
Foto: Merete Studnitz, SEGES P/S

Optimeret fodring uden spild er en gevinst for både miljøet og de økologiske svineproducenter, da foder er den største enkelt-udgift i den økologiske svineproduktion. Et nyt stort projekt, har derfor til formål at reducere foderspildet, og derved øge indtjeningen og reducere miljøbelastningen hos de økologiske producenter.

Som det ser ud i dag, er der meget stor forskel på foderforbruget hos de økologiske svineproducenter. De so-holdere, der har det laveste foderforbrug bruger 1482 FEso + FEsv pr. årsso inklusiv polte, mens andre producenter bruger helt op til 2194 FEso + FEsv pr. årsso inklusiv polte. Denne spredning viser, at der er stort potentiale for forbedringer hos nogle producenter. Projektets primære opgave er at kortlægge, hvad denne spredning skyldes, og afprøve de bedste løsningsforslag. På den baggrund kan producenterne optimere fodringen ved at sætte ind der, hvor det virkelig gør en forskel. 

Fysisk spild og skadedyr

Ifølge Specialkonsulent Merete Studnitz, SEGES Økologi, er det ofte flere forskellige processer og rutiner på bedriften, der skal optimeres for at reducere foderspildet.

- Vi ved allerede nu, at der sker et fysisk spild, hver gang foderet skal flyttes, forklarer Merete. – F.eks. når noget af foderet blæser væk ved udfodringen, eller når foderet falder på gulvet, fordi rørene fra siloen ikke bliver helt tømt, inden fodervognen kører væk, forsætter hun. 

Det er svært at undgå foderspild, når foderet flyttes fra siloen til fodervognen. Især når det blæser.

Det er svært at undgå foderspild, når foderet flyttes fra siloen til fodervognen. Især når det blæser. 

Foto: Merete Studnitz, SEGES P/S

Derudover kender mange økologiske svineproducenter også til udfordringer med skadedyr, som æder af foderet. Skadedyrene er et stort problem, fordi de bidrager til det fysiske spild, men også fordi de udgør en smitterisiko. I projektet sættes der fokus på giftfri bekæmpelse af rotter, og nye metoder til at holde fritlevende fugle væk fra det foder, som grisene tildeles på marken.

Foderoptimering og –udnyttelse

Udover at reducere det fysiske spild, skal projektet også undersøge, om grisene får det rigtige foder i forhold til at optimere deres vækst. Hvis der er store dele af grisenes foder, som de ikke kan omsætte, så kan det være både billigere og mere miljøvenligt at skifte til et andet foder, som giver en bedre foderudnyttelse. Grisenes foderudnyttelse bliver undersøgt ved hjælp af foderautomater, der registrerer, hvor meget hver enkelt gris æder, og det sammenholdes med grisens tilvækst.

Sidst men ikke mindst, skal projektet komme med forslag til foderblandinger til alle kategorier af grise, som er optimeret i forhold til grisenes behov for næringsstoffer og i videst muligt omfang baseret på danskproducerede økologiske råvarer. 

Kun begyndelsen

Projektet startede i januar 2016, og det løber frem til udgangen af 2019. Projektets partnere er Udviklingscenter for Husdyr på Friland, SEGES Økologi og VSP. Herudover deltager to firmaer, som er specialiseret i at bekæmpe skadedyr og fire økologiske svineproducenter.

I løbet af foråret 2016 besøger projektdeltagerne ti økologiske svineproducenter for at kortlægge, hvor foderspildet finder sted, og hvad årsagen er til spildet. På den baggrund og i samarbejde med svineproducenterne udarbejdes en handlingsplan for målrettet reduktion af foderspildet hos de fire økologiske svineproducenter, som deltager i projektet. Som sidste del af projektet udarbejdes en manual, der gør det let for andre økologiske svineproducenterne at implementere den viden og konstruktive forslag, der bliver samlet gennem projektet.

Projektet har fået tilskud fra Grønt Udviklings- og Demonstrations Program, GUDP under Fødevareministeriet samt Svineafgiftsfonden.

Svineafgiftsfonden - logo
 
GUDP logo 
This contact box currently has no contact specified or has an unknown contact specified. Edit component properties to specify a contact.
Luk

Start din søgning her

  • Søgning gav ingen resultater, prøv igen