MENU
Kvæg på mark

Cases fra Økologi

I SEGES har vi et stærkt hold af eksperter på det økologiske felt. Forskning, formidling og nye værktøjer er nogle af vores bidrag til udviklingen i økologisk landbrug. Her kan du læse udvalgte eksempler.
Gris

Udnyttelse af naturlig fytaseaktivitet i foderkorn

SEGES Økologi Innovation undersøger, om man kan optimere foderkorns naturlige fytaseindhold.

Læs mere

Nye metoder til bekæmpelse af skadedyr

I dette treårige projekt undersøger SEGES Økologi Innovation, om man med hjælp fra nyttedyr kan komme skadedyr til livs i økologisk vinterraps og hestebønner.
Læs mere
Kløver - OrganoFInery

Fra kløvergræs til proteinfoder

En ny bioraffineringsteknik udvinder proteinet fra kløvergræs.

Læs mere om projektet her
Økologisk kanin

Økologiske kaniner i landbruget

Kan stalddørene igen åbnes for kaniner? Og kan vi få danske, økologiske kaniner på spisebordene i de danske hjem? Det er vi gået i gang med at undersøge.  
Læs mere om projektet her

Økologisk vinterraps - landmandens vej til stabile og høje udbytter

SEGES Økologi Innovation har i 2016/2017 indsamlet data og lavet registreringer i 31 økologiske vinterrapsmarker for at få en bedre indsigt i de udbyttebegrænsende faktorer.

Læs mere
Reduceret foderspild og øget indtjening

Reduceret foderspild

Et nyt projekt skal reducere foderspildet, og derved øge indtjeningen og reducere miljøbelastningen hos de økologiske svineproducenter. Læs hvordan her

Økologi - Inspiration til jordbruget

SEGES er en aktiv spiller, når det gælder om at få Økologi - Inspiration til jordbruget på hylderne. Bladet henvender sig til alle, der arbejder professionelt med økologi.  Få mere inspiration her
Havre

Afskallet havre med aminosyrer

SEGES Økologi Innovation undersøger, hvordan og i hvilket omfang sortsvalg og gødningstildeling påvirker mængden af essentielle aminosyrer i afskallet havre.
Læs mere

Recirkulering af næringsstoffer

Næringsstofmangel i den økologiske fødevareproduktion kan afhjælpes med afgasset madaffald og andre rest- og affaldsprodukter.
Læs mere
Polygon

RISE

RISE er et nyt værktøj til at teste bæredygtighed. Det stammer fra Schweiz, men SEGES har oversat det og indlagt danske standardværdier, så det også kan bruges i Danmark.  Læs mere
Luk

Start din søgning her

  • Søgning gav ingen resultater, prøv igen