MENU
Natur

12. Bygninger, gamle træer eller redekasser med ynglende fugle eller flagermus (2 point)

Fugle og flagermus finder ynglesteder i både menneskeskabte og naturlige hulrum og udhæng.
Hule træer giver naturlige redesteder til bl.a. fugle og flagermus.
Hule træer giver naturlige redesteder til bl.a. fugle og flagermus.
Foto: Anne Eskildsen, SEGES

En gammel staldbygning eller en lade kan huse svaler, ugler, flagermus, m.m.

Du kan også opsætte kasser til både rovfugle og flagermus, hvis du gerne vil give dem et levested udenfor bedriftens bygninger.

Gamle, hule træer er de allermest værdifulde levesteder og er en mangelvare i naturen. Så lad endelig de gamle hule eller døde træer stå. 

Luk

Start din søgning her

  • Søgning gav ingen resultater, prøv igen