MENU
Natur

10. Sommergræsning med lavt dyretryk (4 point)

Holder arealet åbent - men lavt dyretryk er vigtigt, så de vilde blomster ikke nedbides. Har størst værdi for naturen på arealer udenfor omdrift.
Sommergræsning med kvæg.
Sommergræsning med kvæg.
Foto: Anne Eskildsen, SEGES

Græsning er med til at sikre, at vigtige naturarealer som enge, heder og overdrev bliver holdt lysåbne.

Græsningen giver lys og plads til flere blomsterarter. Det er vigtigt at græsningstrykket ikke er så højt, at blomsterfloret bliver nedgræsset i sommerperioden, for så forsvinder føden til sommerfugle, bier og andre insekter.

Sommergræsning er velegnet på naturarealer, der enten er for små eller for våde til, at de kan græsses hele året rundt. 

Luk

Start din søgning her

  • Søgning gav ingen resultater, prøv igen