MENU
Natur

9. Minimum 3 meter bred bufferzone mellem mark og natur (2 point)

Bufferzoner, der ikke sprøjtes, pløjes eller gødskes, kan bidrage med levesteder og beskytter samtidig naturen mod afdrift af gødning og pesticider.
En grøn bufferzone i kanten af marken kan beskytte naturen mod påvirkninger fra markdriften.
En grøn bufferzone i kanten af marken kan beskytte naturen mod påvirkninger fra markdriften.
Foto: Andrea Oddershede, SEGES

En grøn bufferzone, der er placeret mellem den dyrkede mark og eksisterende biotoper på bedriften, fx levende hegn, diger, markskel, grøfter, græsningsarealer eller søer, kan beskytte naturen mod påvirkning fra gødning og pesticider. Samtidig kan de supplere de eksisterende biotoper, og i blomstringsperioden give føde for nogle af de arter, der lever der.

Bufferzonerne kan vedligeholdes med et par årlige slåninger, helst placeret i tidlig maj og/eller i oktober.

Luk

Start din søgning her

  • Søgning gav ingen resultater, prøv igen