MENU
Natur

8. Minimum 500 m2 levende hegn eller krat ældre end 5 år (4 point)

Særligt værdifulde, hvis der er mange blomstrende træer og buske som fx tjørn, slåen og mirabel. Jo ældre og jo flere gamle træer, desto bedre.
Hvidblomstrende træer og buske er en vigtig fødekilde for de bestøvende insekter i det tidlige forår.
Hvidblomstrende træer og buske er en vigtig fødekilde for de bestøvende insekter i det tidlige forår.
Foto: Colorbox

Gamle hegn, krat og remiser, som indeholder arter af hvidblomstrende træer og buske, herunder slåen, tjørn og mirabel, ser både flotte ud, og giver masser af føde til insekterne på et tidspunkt, hvor der ikke er så meget andet, der blomstrer.

Jo ældre bevoksningen bliver, jo mere værdifuld er den som levested for dyr, planter og svampe – særligt hvis gamle træer og buske får lov til at forfalde og dø uden at blive fjernet.

Nyplantede træer har en mindre naturværdi.

Derfor giver det større værdi at passe på sine gamle hegn og krat, fremfor at plante nye. 

Luk

Start din søgning her

  • Søgning gav ingen resultater, prøv igen