MENU
Natur

6. Sø, vandhul eller å (4 point)

Søer og åer er gode levesteder for både dyr og planter, især hvis de har en bred kantzone med mange sump- og vandplanter.
En sø med naturlig kantvegetation giver ekstra mange levesteder for dyr og planter.
En sø med naturlig kantvegetation giver ekstra mange levesteder for dyr og planter.
Foto: Andrea Oddershede, SEGES

Søer og vandløb, inklusiv deres bredder, giver levesteder for både fisk, fugle, padder, insekter og forskellige planter.

De fleste levesteder findes der, hvor vandet er klart og fri for alger, og hvor bredden byder på en artsrig og blomstrende vegetation af vilde planter. Den sydvendte bred kan med fordel holdes fri for træer og buske, så solindstrålingen på vandspejlet maksimeres, til fordel for fisk og padder.

Af hensyn til dyre- og plantelivet bør fuglefodring i og omkring vandhuller og søer helt undgås, da det forringer vandkvaliteten meget.  


Luk

Start din søgning her

  • Søgning gav ingen resultater, prøv igen