MENU
Natur

1. Beskyttet eng, hede eller overdrev med mindst 8 forskellige arter af vilde blomster (5 point)

Et af de bedste levesteder for mange arter af insekter, fugle, planter og svampe.
Blomstrende overdrev med ekstensiv sommergræsning.
Blomstrende overdrev med ekstensiv sommergræsning.
Foto: Anne Eskildsen, SEGES

Gamle lysåbne naturtyper, såsom enge, overdrev og heder er nogle af de mest værdifulde naturtyper vi har i Danmark. Allerbedst er de arealer, der sjældent eller aldrig har været dyrket, for her har naturen fået lov til at udvikle sig i lang tid, og derfor indeholder de en stor mangfoldighed af blomster, svampe, insekter mv.

Det er vigtigt, at arealerne bliver græsset, for det holder dem åbne og giver plads til vilde blomster, som er vigtig føde for mange insekter. Vær opmærksom på, at græsningstrykket ikke skal være højere, end at blomsterne kan blomstre sommeren igennem uden at blive bidt ned – det er bedst for biodiversiteten (se tiltag 10 og 11).  


Luk

Start din søgning her

  • Søgning gav ingen resultater, prøv igen