MENU
Skovfirben

Naturtjek

De fleste landmænd ønsker at tilgodese naturen på deres bedrift, fx de levende hegn, vandhuller og små naturområder mellem markerne. Men mange er usikre på, hvilke indsatser, der gavner naturen mest.

Hvad er et naturtjek?

Et Naturtjek er et tilbud til dig som landmand eller lodsejer, der ønsker at få et overblik over, hvordan du kan tilgodese naturen på din ejendom.  Med et Naturtjek i bagagen har du et enkelt og fagligt redskab, der giver dig overblik over, hvordan du bedst kan beskytte, forvalte eller etablere ny natur på din bedrift.

Hvorfor skal jeg få lavet et Naturtjek?

Med et Naturtjek kan du være sikker på, at du bliver guidet til at lave lige præcis den indsats, der giver allerstørst effekt for naturen og biodiversiteten. Samtidig har vi et skarpt fokus på at finde de løsninger, der passer bedst til dig og din bedrift, så natur, økonomi og driftspraksis går op i en højere enhed.

Hvordan foregår et Naturtjek i praksis?

Når du skal have lavet dit Naturtjek, vil du få besøg af en specialuddannet naturkonsulent, som sammen med dig vil gennemgå din bedriften med henblik på:

  1. ud fra et enkelt scoresystem at kortlægge og værdisætte de enkelte naturelementer, fx diger, levende hegn, vandhuller og andre småbiotoper, som findes på din ejendom
  2. at skabe overblik over, hvordan de enkelte naturelementers værdi kan bevares eller højnes.  

Vi gennemgår sammen din nuværende praksis omkring dyrehold, plejeformer og tilskud m.m. og giver dig på baggrund af dette konkrete anvisninger og løsninger på, hvordan det bedst mulige samspil kan opnås mellem naturindhold, driftspraksis, regler/tilskud og økonomi. 

Dette munder ud i en samlet kortlægning over alle de konkrete indsatser, som du kan udføre for at øge dit naturindhold på din ejendom. Når kortlægningen er færdig, vil du kunne tilgå den elektronisk på CropManager. 

Produkter

Ud over selv naturtjekket får du et skilt, som du kan hænge op ved indgang til gården som et bevis for, at du gør en særlig og målrettet indsats for biodiversiteten. Hvis du ønsker det, laver vi også et udkast til en pressemeddelelse, som du kan sende til lokalpressen, lægge på din hjemmeside, Facebookside eller andre medier. Alt sammen noget, som viser, at du involverer dig aktivt i indsatsen for biodiversiteten på din bedrift.

I 2019 tilbyder vi vores Naturtjek som et introduktionstilbud.

Mere Info

Hvis du er interesseret i at få lavet et Naturtjek på din ejendom, kan du kontakte Naturchef Heidi Buur Holbeck på hbh@seges.dk eller telefon 8740 5450. 
Afhængig af hvor i landet du bor, udføres dit Naturtjek enten af en lokal naturrådgiver eller en rådgiver. 

Læs mere om Naturtjek i denne artikel

Hør hvad en landmand har fået ud af sit Naturtjek

Se videoen: 3 nemme tiltag som booster naturenLuk

Start din søgning her

  • Søgning gav ingen resultater, prøv igen