MENU
Bukkeblad

Kommuner

Skal din kommune i gang med at udvikle en strategi for biodiversitet? Eller overvejer I, hvordan I skal komme i bedre dialog med landmændene i jeres kommune om indsatsen for biodiversiteten? Så kan SEGES Natur hjælpe.

Få den rette vejledning

SEGES Natur kan bidrage til udvikling af kommunens biodiversitetsstrategi og være brobygger mellem kommune og landmand. Vi kan bl.a. rådgive om, hvordan I bedst kan inddrage landmændene i den fremtidige udvikling af kommunens natur. 

Med afsæt i vores erfaringer kan vi hjælpe med at tackle eventuelle bekymringer og give konkrete faglige anbefalinger til løsninger, der skaber balance mellem lovgivning, tilskudsregler og praktisk udførsel.  

Vores rådgivning tager afsæt i to kerneprodukter:  Fokusplan og Naturtjek. Begge produkter kan indgå som en del af kommunens biodiversitetsstrategi.

Fokusplan for de vigtigste naturperler

Hovedparten af kommunens vigtigste naturperler forvaltes af private lodsejere. Men ofte mangler naturplejerne viden om, hvordan de vigtigste naturværdier skal sikres. Med en Fokusplan skaber vi, sammen med lodsejeren og kommunen, et overblik over de vigtigste naturværdier, der findes på arealerne, og vi giver konkret rådgivning om, hvordan disse naturværdier kan sikres og udvikles.

Vi ser på den nuværende praksis omkring dyrehold, plejeformer og tilskud m.m., og giver på baggrund af dette simple og overskuelige anvisninger til, hvordan det bedst mulige samspil kan opnås mellem landbrugsproduktion, naturindhold, driftspraksis, regler/tilskud og økonomi. 

Læs mere om Fokusplaner

Troldurd
Foto: Michael Straarup Nielsen, SEGES

Naturtjek for landbrugsbedrifter

De fleste landmænd ønsker at tilgodese naturen på deres bedrift, fx de levende hegn, vandhuller og små naturområder mellem markerne. Men mange er usikre på, hvilke indsatser, der gavner naturen mest. Med et Naturtjek i bagagen får landmanden et enkelt og fagligt redskab, der giver overblik over, hvordan man bedst kan beskytte -, forvalte - eller etablere ny natur på bedriften.

Med et Naturtjek guider vi landmanden til at lave den indsats, der giver allerstørst effekt for natur og biodiversitet. Samtidig har vi et skarpt fokus på at finde de løsninger, der passer bedst til den enkelte landmands bedrift, så natur og driftspraksis går op i en højere enhed.

Læs mere om Naturtjek

Luk

Start din søgning her

  • Søgning gav ingen resultater, prøv igen