MENU
Bukkeblad

Landbruget kan spille en central rolle i kommunernes naturudvikling – SEGES Natur kan hjælpe!

Skal din kommune i gang med at udvikle en strategi for biodiversitet? Eller overvejer I, hvordan I skal komme i bedre dialog med landmændene i jeres kommune om indsatsen for biodiversiteten? Så kan SEGES Natur hjælpe.

I SEGES ser vi landmændene som centrale medspillere, når det handler om at beskytte og udvikle landets biodiversitet. De danske landmænd ejer og forvalter nemlig en stor del af Danmarks natur. Og her snakker vi ikke bare læhegn, vandhuller og blomsterstriber. Mange af landets ypperste naturperler – fra gamle løvskove til artsrige overdrev - er i landmændenes varetægt.

Mange landmænd ser hensynet til naturen som en integreret del af en moderne, bæredygtig landbrugsdrift. De får blandt andet lavet Naturtjek på deres ejendom, og de søger råd og vejledning hos os i SEGES Natur og hos landbrugets lokale naturrådgivere. For de har brug for at få faglig rådgivning om, hvordan de kan lave målrettede tiltag, der gør en forskel og kan harmonere med gårdens drift. Og her kan vi og den lokale rådgivning hjælpe. 

Vi ved at det skal hænge sammen hele vejen rundt for landmanden, hvis de skal gå nye veje og i højere grad integrere naturen på bedriften. Her kommer vi desværre ikke uden om, at det er uhyre vanskeligt at navigere i de komplekse regler, der er i spil og de tilskudsmuligheder der er til rådighed. Dette hører vi både fra landmænd og fra kommunerne. 

Vi oplever derfor også, at flere og flere kommuner efterspørger vores hjælp til at få igangsat en god og konstruktiv dialog med landmændene – både de professionelle og dem, der har en mindre landejendom. Her kan vi være ”brobyggere”. 

Inddrag landbruget i din kommunes biodiversitetsstrategi

I mange kommuner forestår et stort arbejde med biodiversitetsstrategier. Vi har gode erfaringer som oplægsholdere og samarbejdspartnere i dette arbejde, ligesom vi medvirker ved opstart af lokale naturprojekter eller ved behov for konkret rådgivning og sparring til de landmænd, der forvalter nogle af kommunens mest værdifulde naturarealer.

Vores styrke er, at vi kan komme hele vejen rundt om de udfordringer, landmændene ser, og forstå de dilemmaer de står med. Samtidig kan vi med vores viden om regler, tilskud og biodiversitet guide både landmændene og kommunerne til at finde de bedste løsninger. Vi har mange gange oplevet at bidrage til løsninger, som alle parter er glade for. Faktisk ender vi ofte med at finde løsninger, der er bedre for biodiversiteten – og for landmanden - end det, der i første omgang var på tegnebrættet. 

Vi er altid klar til uforpligtende snak om, hvordan vi kan hjælpe kommune tættere på landmændene og deres natur, for vi ved, at dialogen og samarbejdet gør en kæmpe forskel for resultaterne. 

Du kan læse mere om to af vores rådgivningsprodukter – Fokusplaner og Naturtjek - ved at følge linkene i boksene til højre. Begge produkter kan indgå som en del af kommunens biodiversitetsstrategi.Fokusplan for de vigtigste naturperler

Landmænd har det daglige ansvar for noget af Danmarks vigtigste natur. Men ved landmændene i jeres kommune nok om, om den indsats de gør, er det bedste for naturen? Med en fokusplan ser vi på den nuværende praksis omkring dyrehold, plejeformer og tilskud m.m., og giver på baggrund af dette anvisninger til, hvordan det bedst mulige samspil kan opnås mellem landbrugsproduktion, naturindhold, driftspraksis, regler/tilskud og økonomi. 

Læs mere om Fokusplaner


Naturtjek for landbrugsbedrifter

De fleste landmænd ønsker at tilgodese naturen på deres bedrift, fx de levende hegn, vandhuller og små naturområder mellem markerne. Med et Naturtjek i bagagen får landmanden et enkelt og fagligt redskab, der giver overblik over, hvordan man bedst kan beskytte -, forvalte - eller etablere ny natur på bedriften. 

Læs mere om Naturtjek Luk

Start din søgning her

  • Søgning gav ingen resultater, prøv igen