MENU
Sandjordbi

Giv bierne en hånd

Vidste du, at der findes 288 forskellige arter af vilde bier i Danmark? En stor og mangfoldig bestand af bier bidrager til en rig og spændende natur. Men bierne er også med til at sikre en bedre kvalitet og større kvantitet af afgrøderne i både marken og haven.

For at trives har bierne brug for gode levesteder med mange forskellige blomster. Men i dag er gode levesteder for bierne blevet en mangelvare. Derfor er mange af de vilde bier udfordrede – både i Danmark og resten af verden. Men hvis vi gør en indsats og giver bierne en hjælpende hånd, kan vi være med til at vende udviklingen.

10 konkrete anbefalinger

I kampagnen ’Pas godt på bierne’, som er lanceret af Landbrug & Fødevarer, præsenteres 10 forskellige bivenlige tiltag, som er anbefalet af forskere og naturforvaltere. Hvert tiltag er værdisat med ’humlebier’ (1-10, hvor 10 er bedst), som indikerer, hvor godt tiltaget er for bierne. 

Det højeste antal bi-point gives til de tiltag, der tilbyder bierne ’hele pakken’ – d.v.s. masser af føde i form af hjemmehørende blomster – og samtidig sikrer yngle- og overvintringssteder, som ikke forstyrres af markarbejde. 

 Bi i blomst
Foto: Jakob Boll Overgaard


I de 10 faktaark, som du finder her på siden, kan du læse mere om de bivenlige tiltag, som SEGES og Landbrug & Fødevarer anbefaler.

Læs mere om kampagnen – og meld dig som bivenlig landmand - på www.lf.dk/bi.

Download faktaarkLuk

Start din søgning her

  • Søgning gav ingen resultater, prøv igen